WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
KOMAKINO × R130

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Photographer: Chen Shiqing
Client: R130
Year: 2021
Click Ten Art Lab

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei / Yang Fan
Client:  Click Ten Art Lab
Year: 2020 - Now


2021
2020
Oulipo

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie, Yang Fan
Client:  Wind H Art Center
Year: 2020RE: CAA DESIGN WEEK 2020

Art Director:
Yu Qiongjie

Visual Designer: Liu Xiaomei / Fu Ruilin
Materials Designer: Liu Xiaomei / Yang Fan / Qi Feier
Photographer: Transwhite Studio
Client: CAA
Year: 2020