WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
I Am Positive:Xu Zhen | MadeIn 

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie / Wang Diangang
Client: CAA
Year: 2014