XIHU BLOOMS MUSIC FESTIVAL

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie / Zhen Cheng
Client:
Year: 2013