WORKS
          TRANSTAGE
             TRANSTYPE
                 TRANSTALK
                       INFOArt Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie, Yuan Yingzhuo,Qu Yuhao,Chen Mingjin, Wang Yuhan, Jiang Jiaying, Xia Yuanyuan, Song Haoyu,  Zhang Xinyi
Motion Designer: Yu Qiongjie, Qu Yuhao, Yuan Yingzhuo
Client: CAA
Year: 2023