WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei / Yang Fan / Qi Feier
Motion Designer: Liu Xiaomei / Fu Ruilin
Photographer: Transwhite Studio
Client: CAA
Year: 2020