WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
RE: CAA DESIGN WEEK 2020

Art Director:
Yu Qiongjie

Visual Designer: Liu Xiaomei / Fu Ruilin
Materials Designer: Liu Xiaomei / Yang Fan / Qi Feier
Photographer: Transwhite Studio
Client: CAA
Year: 2020