Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Liu Xiaomei
Photographer: Liu Xiaomei / Yang Fan
Client: ZUCZUG
Year: 2019