WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
International Creative Pattern Design Competition 2018

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie / Liu Xiaomei / Yang Fan / Chen Cong
Photographer: Chen Cong
Client:  ICPDC
Year: 2018