Roman Signer 

Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Yu Qiongjie / Lin Weipeng
Client: CAA / CAFA
Year: 2014