WORK      TRANSTYPE     TRANSTALK     TRANSTAGE      info      ︎
Billennium Waves,
Tang Nannan Solo Exhibition


Art Director: Yu Qiongjie
Designer: Wang Diangang / Xu Qianwen
Client: Beijing Mingsheng Art Museum
Year: 2016